New Johansen Windmill 5702


regular view slide show


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)

under sail
under sail (Original: 2048x1536)

selden main  variable adjustable block
selden main variable adjustable block (Original: 2048x1536)

jib puller/rake adjustment
jib puller/rake adjustment (Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 2048x1536)


(Original: 1280x960)

rear view
rear view (Original: 2048x1536)

sail controls dual sided
sail controls dual sided (Original: 2048x1536)

vang system
vang system (Original: 2048x1536)